Onze Impact

“Mensen kunnen niet zonder elkaar. Ze blijven elkaar opzoeken en ontmoeten. Dat is onze Visie. Als mensen samenkomen is dat vrijwel altijd met een doel. Het doel gaat vaak over ‘vooruitgang’. Een training, een opleiding of een congres brengen mensen verder met kennis en ervaring. Een vergadering brengt mensen bij elkaar met een agenda en een doel. De Voorzitter heeft dan de nobele taak om tot acties en besluiten te komen. De geschiedenis heeft ons geleerd dat bijeenkomsten bepalend zijn voor de toekomst van onze duurzame samenleving, voor de toekomst van onze bedrijven en organisaties en niet in de laatste plaats voor de toekomst van onze planeet. De Verenigde Naties zijn niet voor niets onze belangrijkste vergadering en de 17 Sustainable Development Goals onze belangrijkste doelstellingen voor een betere wereld. Lees ook onze MVO & DEI Mission Statement over onze medemenselijke ambitie.”
Saviëlle Roemeling – Head of Operations & Sustainability

Twee handen die de aardbol vasthouden

Samen Bewust Bewust Samen

Samenleven maakt onze samenleving, maar komt niet vanzelf. Een inspirerende, duurzame, veilige en gezonde samenleving vraagt veel van iedereen. Samen maken we de samenleving die we verdienen en daarom zijn wij overtuigd van onze bijdrage en rol in de samenleving. Onze economische, sociale en maatschappelijke verbondenheid met de markt, onze klanten, onze gasten, onze collega’s, onze aangesloten locatiepartners, onze leveranciers en al onze overige relaties inspireert ons om maatschappelijk verantwoord en bewust te ondernemen. Als familiebedrijf geloven we in de eerste plaats in de ‘mensenkracht’ van onze collega’s. Onze mensen maken ons bedrijf en wij zien het als onze belangrijkste taak om iedereen het ‘thuisgevoel’ te geven binnen onze organisatie. Wij geloven dat mensen het beste van zichzelf geven als ze zich thuisvoelen binnen de organisatie.

Lees meer:

Onze Impact pijlers

Het aanbrengen van focus en het maken van keuzes is een belangrijk onderdeel van onze impactstrategie. We hebben dan ook drie impactpijlers bepaald. Op die manier kunnen we heel doelgericht werken en communiceren, onze impact meetbaar maken en onze lat steeds een stukje hoger leggen.
Lees hieronder meer over onze impactpijlers:

Groepsfoto voor Great Place to Work

Goed Werkgeverschap

We zijn een familiebedrijf. We vinden het belangrijk om familiaal met elkaar om te gaan; met veel respect, begrip en ruimte voor eenieder. De familiale en collegiale sfeer is de basis voor onze warme bedrijfscultuur waarin iedereen zich als een vis in het water voelt.

Ons cultuurprogramma One of a Kindest geeft inspiratie, motivatie en structuur aan ons hoogste doel: dat onze medewerkers zich als een vis in het water voelen.

Dit alles wordt bevestigd door ons
Great Place to Work certificaat!

Mens & Maatschappij

Mensen kunnen niet zonder elkaar. Onze verbondenheid met de markt, onze klanten, onze gasten, onze collega’s, onze aangesloten locatiepartners, onze leveranciers en al onze overige relaties inspireert ons om onze verantwoordelijkheid te nemen voor een fijne samenleving.

Daarom zijn we vastbesloten het welzijn van onze medewerkers te bevorderen, om een inclusieve samenleving te realiseren en om proactief mee te helpen aan maatschappelijke initiatieven!

 

Milieu & Klimaat

Het klimaat laat van zich horen Wij zijn misschien wel de laatste generatie die de klimaatverandering kunnen vertragen.

Daarom zijn we vastbesloten om onze ecologische footprint te verlagen door bewust en verantwoord om te gaan met milieu & klimaat. En de (nog onvermijdelijke) restuitstoot die compenseren we uiteraard.

Dat doen we niet alleen, want we stimuleren onze stakeholders om ook hun impact op het klimaat te verlagen. Want samen maak je meer impact op een beter klimaat.

Onze bijdrage aan de
Sustainable Development Goals

In 2022 hebben wij ons aangesloten bij de SDG Nederland Community. Zij zijn onderdeel van het wereldwijde UN Global Compact, een netwerk van de VN dat het mandaat heeft om wereldwijd het bedrijfsleven te stimuleren om bij te dragen aan de SDG’s.

We nemen als organisatie onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid om duurzaam, sociaal, eerlijk en zo groen mogelijk te ondernemen. We zijn transparant over ons beleid en door dit wereldwijde initiatief te steunen zullen we ook jaarlijks communiceren over onze vooruitgang en ambities. Onze organisatie geeft specifieke focus en prioriteit aan de volgende SDG’s:

Lees meer:

Onze maatschappelijke partners

Wij werken samen met maatschappelijke partners die een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Deze partners hebben we niet zomaar gekozen. Hun missie raakt ons en sluit aan bij onze eigen visie op maatschappelijke betrokkenheid. Bovendien waren een deel van onze collega’s al persoonlijk verbonden met deze partners. We zetten ons samen met collega’s, klanten, locatiepartners en relaties in om een bijdrage te leveren aan hun missie. Dit doen we op drie manieren: het inzamelen van donaties, beschikbaar stellen van faciliteiten en de inzet van onze mensen.

Beeldmerk van het Ronald McDonald Kinderfonds
Kinderen leren werken in de keuken via JINC

Klimaatneutraal vergaderen

Klimaatneutraal vergaderen kan dat? Ja, waarom niet. Samen met onze partner Groenbalans zorgen we voor de gehele compensatie van de CO2-uitstoot van de geplande bijeenkomst. Groenbalans heeft op basis van een uitgebreide studie deze compensatie onderzocht, uitgewerkt en vastgesteld. Aangezien nooit alle CO2-uitstoot geneutraliseerd kan worden, kunnen we hiermee wel een wezenlijke bijdrage leveren in de compensatie ervan. Dat vinden we wel zo netjes.

  • We bieden het grootste netwerk van duurzame (Green Key) vergaderlocaties in Nederland

  • We compenseren CO2-uitstoot van bijeenkomsten met CO2-projecten en zijn 100% klimaatneutraal

  • We bieden onze klanten de mogelijkheid voor het afsluiten van een Green Meeting DEAL

  • We compenseren de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering volledig.

Onze Impact

We meten graag de impact van onze inspanningen. Het draagt bij aan de motivatie van onze collega’s en geeft lading aan onze impactstrategie en -communicatie. Het meten zorgt ervoor dat we inzicht hebben waar we staan en daardoor kunnen we onze inspanningen evalueren en verbeterplannen opstellen om met elkaar nog meer impact te maken.

0%
TEVREDENHEIDSSCORE

-2024-
Sinds 2020 zijn we Great Place to Work gecertifieerd.
Dit jaar behaalden we een respons van 100% en een
Trust Index score van 92%.

0e
PLEK

-2024-
We staan op plek 7 in de lijst van Best Workplaces for Women Small. Een initiatief van Great Place to Work.

0
TON CO2

-2023-
We compenseren jaarlijks de CO2 rest-uitstoot van onze bedrijfsvoering en de meetings van onze klanten. 

0
NACHTZOENEN

-2020 t/m 2022-
Met onze acties hebben we € 15.400 opgehaald voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Hiermee hebben we 256 Nachtzoenen, ofwel overnachtingen, gerealiseerd.

Vergaderen Samen Duurzaam Maken

Als Meeting Expert hebben we een Movement opgericht om ‘Vergaderen Samen Duurzaam te Maken’. We brengen innovatieve duurzame oplossingen samen op één platform en inspireren daarmee Hotels & Meeting Centers in Nederland om hun activiteiten te verduurzamen. Op het platform WCARE.one laten Nederlandse, inventieve en duurzame ondernemers zien dat verduurzamen kan. En…het inspireert! De opdrachtgevers van Onemeeting.com en Onemeeting Services verwachten van ons een steeds grotere rol en die zijn we graag bereid om te nemen. Samen met diverse kennispartners breiden we onze missie iedere dag verder uit.

  • De footprint van vergaderingen verlagen en meer impact maken op een betere wereld?

Onze Partnerships

Meer weten?

Laten we elkaar ontmoeten!

Maak een afspraak met mij en dan vertel ik u alles over ons MVO beleid.

Saviëlle Roemeling, Head of Operations & Sustainability

Saviëlle Roemeling