Kindest
Cultuur

Kindest
Cultuur

Wij zijn ervan overtuigd dat organisaties die mensen op een hartverwarmende manier ontvangen en medewerkers veel verantwoordelijkheid geven, hier duurzaam positieve effecten van ondervinden. Waaronder een betere medewerkersmotivatie, reputatie en resultaten, een hogere inzetbaarheid, klanttevredenheid en retentie en meer flexibiliteit. Een warme bedrijfscultuur is dan ook essentieel om een succesvolle organisatie te kunnen zijn.

Een organisatiecultuur wordt gevormd door het geheel van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de medewerkers van een organisatie. De cultuur verbindt de medewerkers met elkaar én de organisatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers zich hoogst betrokken voelen bij de organisatie en de organisatiecultuur omarmen, verwarmen en uitdragen. Betrokken medewerkers, die zich thuis voelen bij – en willen bijdragen aan de organisatiecultuur, dragen de boodschap van de organisatie uit naar de markt, klanten, bezoekers, leveranciers, vrienden en familie. Als zij trots zijn op de organisatie, zijn zij bereid om iedere dag het beste van zichzelf te geven en vertellen ze hier graag over aan anderen. Een organisatie die medewerkers werft en bindt die écht passen bij haar visie, missie en cultuur, presteert beter. Het zijn de medewerkers die de warmte en (h)echte verbinding dagelijks voelbaar maken in de praktijk en dus de cultuur vormen.

Graag vertellen we je hoe de visie en missie van The Onemeeting Company zijn doorvertaald in ons cultuurprogramma ‘One of a Kindest’ en tevens in ons HR & Cultuur beleid tot uiting komen. Geïnteresseerd in een nadere kennismaking? Neem dan contact met ons op!

Ingrid van der Wal-Koek – Chief Operations Officer

Onze overtuiging

The Onemeeting Company heeft de ambitie het aardigste bedrijf van Nederland te worden, zijn en blijven. Als ‘Home of Meetings’ zijn we ervan overtuigd dat alles begint met aardigheid voor en naar elkaar. Aardigheid lijkt zo vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. In deze steeds digitaler wordende wereld geloven we dat persoonlijke, hartverwarmende verbinding het verschil maakt. Deze missie vraagt om empathische, intrinsiek gemotiveerde medewerkers die blij worden van andere mensen blij maken. Wij hebben van aardigheid een cultuurprogramma gemaakt en inspireren hiermee al onze stakeholders.

Als een vis in het water
The Onemeeting Company is een Nederlands familiebedrijf. We geloven in de familiekracht met elkaar en met onze partners en relaties. Het familiegevoel vormt het thuisgevoel voor iedereen die ons bezoekt, zowel online als fysiek. Om ons familiegevoel met elkaar blijvend te versterken, hebben we het cultuurprogramma One of a Kindest ontwikkeld. Het programma geeft inspiratie, motivatie en structuur aan ons hoogste doel: dat onze medewerkers zich als een vis in het water voelen. Dat gaat niet vanzelf en is altijd ‘hart werken’. In de afgelopen jaren heeft One of a Kindest zich ontwikkeld tot een uniek programma waarmee we andere bedrijven en organisaties inspireren. Het familiecultuurprogramma is onze mooiste inspiratie voor anderen.

Onder-nemen is boven-geven
Onze bedrijfscultuur is heilig. We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze dienstverlening groeit als onze mensen zich veilig, geïnspireerd en als een vis in het water voelen. Onze cultuurhelden zijn ons échte goud en zij dragen onze ambitie om het aardigste bedrijf te worden, zijn en blijven. We zien het als onze primaire taak om een warme bedrijfssfeer te creëren en te behouden. Warme verbindingen met externe relaties beginnen met warme verbindingen tussen collega’s onderling. Daarom voelen we ons in de eerste plaats ‘Familie met elkaar’.

One of a Kindest cultuurraad en – cultuurwerkgroep
Cultuur komt niet uit de lucht vallen. Om ervoor te zorgen dat cultuur een vast onderwerp is op onze agenda en breed wordt gedragen binnen de organisatie, hebben we een One of a Kindest cultuurraad en – werkgroep opgericht. De intensieve samenwerking tussen de cultuurraad, cultuurwerkgroep en alle medewerkers zorgt voor een (h)echte cultuur met vaste rituelen die ervoor zorgen dat geen enkel belangrijk moment ons aan de juiste aandacht ontspringt en dat we van ieder ogenschijnlijk gewoon moment graag een bijzonder moment maken.

Onze overtuiging

The Onemeeting Company heeft de ambitie het aardigste bedrijf van Nederland te worden, zijn en blijven. Als ‘Home of Meetings’ zijn we ervan overtuigd dat alles begint met aardigheid voor en naar elkaar. Aardigheid lijkt zo vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. In deze steeds digitaler wordende wereld geloven we dat persoonlijke, hartverwarmende verbinding het verschil maakt. Deze missie vraagt om empathische, intrinsiek gemotiveerde medewerkers die blij worden van andere mensen blij maken. Wij hebben van aardigheid een cultuurprogramma gemaakt en inspireren hiermee al onze stakeholders.

Als een vis in het water
The Onemeeting Company is een Nederlands familiebedrijf. We geloven in de familiekracht met elkaar en met onze partners en relaties. Het familiegevoel vormt het thuisgevoel voor iedereen die ons bezoekt, zowel online als fysiek. Om ons familiegevoel met elkaar blijvend te versterken, hebben we het cultuurprogramma One of a Kindest ontwikkeld. Het programma geeft inspiratie, motivatie en structuur aan ons hoogste doel: dat onze medewerkers zich als een vis in het water voelen. Dat gaat niet vanzelf en is altijd ‘hart werken’. In de afgelopen jaren heeft One of a Kindest zich ontwikkeld tot een uniek programma waarmee we andere bedrijven en organisaties inspireren. Het familiecultuurprogramma is onze mooiste inspiratie voor anderen.

Onder-nemen is boven-geven
Onze bedrijfscultuur is heilig. We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze dienstverlening groeit als onze mensen zich veilig, geïnspireerd en als een vis in het water voelen. Onze cultuurhelden zijn ons échte goud en zij dragen onze ambitie om het aardigste bedrijf te worden, zijn en blijven. We zien het als onze primaire taak om een warme bedrijfssfeer te creëren en te behouden. Warme verbindingen met externe relaties beginnen met warme verbindingen tussen collega’s onderling. Daarom voelen we ons in de eerste plaats ‘Familie met elkaar’.

One of a Kindest cultuurraad en – cultuurwerkgroep
Cultuur komt niet uit de lucht vallen. Om ervoor te zorgen dat cultuur een vast onderwerp is op onze agenda en breed wordt gedragen binnen de organisatie, hebben we een One of a Kindest cultuurraad en – werkgroep opgericht. De intensieve samenwerking tussen de cultuurraad, cultuurwerkgroep en alle medewerkers zorgt voor een (h)echte cultuur met vaste rituelen die ervoor zorgen dat geen enkel belangrijk moment ons aan de juiste aandacht ontspringt en dat we van ieder ogenschijnlijk gewoon moment graag een bijzonder moment maken.

Job

Onze formule

De oprichter en cultuurbron van The Onemeeting Company, Job Heilijgers († 04-12-2022), heeft de basis gelegd voor ons warme bedrijfscultuur. Om dit ook ruim 40 jaar na oprichting te verankeren hebben we de formule ‘in zeven stappen naar warme, (h)echte verbindingen’ ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat er niets aan het toeval wordt overgelaten en dat elk contact met onze klanten en andere stakeholders de volle, oprechte, hartverwarmende aandacht krijgt van onze medewerkers. De serviceformule is feitelijk een chronologische beschrijving van de customer journey in zeven opeenvolgende stappen. De optelsom van deze zeven warmtestappen levert warme, (h)echte verbindingen op. In elke opvolgende stap neemt de warmte in de verbinding tussen The Onemeeting Company en haar stakeholders toe.

Job

Onze formule

De oprichter en cultuurbron van The Onemeeting Company, Job Heilijgers, heeft de basis gelegd voor ons warme bedrijfscultuur. Om dit ook ruim 40 jaar na oprichting te verankeren hebben we de formule ‘in zeven stappen naar warme, (h)echte verbindingen’ ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat er niets aan het toeval wordt overgelaten en dat elk contact met onze klanten en andere stakeholders de volle, oprechte, hartverwarmende aandacht krijgt van onze medewerkers. De serviceformule is feitelijk een chronologische beschrijving van de customer journey in zeven opeenvolgende stappen. De optelsom van deze zeven warmtestappen levert warme, (h)echte verbindingen op. In elke opvolgende stap neemt de warmte in de verbinding tussen The Onemeeting Company en haar stakeholders toe.

Ons HR & Cultuur beleid

De gewenste cultuur van een organisatie kan alleen de daadwerkelijke cultuur worden als deze dicht bij de normen, waarden en gedragingen van de medewerkers ligt. De One of a Kindest cultuur zit al in onze genen sinds Job Heilijgers onze organisatie in 1982 oprichtte, dus was het voor de hand liggend om de van oudsher aanwezige cultuurwaarden te vertalen naar ons cultuurprogramma.

HR & Cultuur visie
The Onemeeting Company wil het aardigste bedrijf van Nederland worden, zijn en blijven. In deze digitale wereld maakt persoonlijke verbinding het verschil. Daarom is het van belang om empathische, intrinsiek gemotiveerde medewerkers aan je te binden, die er blij van worden om andere mensen blij te maken en alles op alles zetten om een ander een fantastische ervaring te bezorgen.

HR & Cultuur missie
Het HR & Cultuur beleid moet eraan bijdragen dat de juiste persoon op de juiste plek werkzaam is. Alles staat in het teken van vinden, boeien en binden; als de medewerkers zo optimaal mogelijk presteren, dragen zij bij aan de groei van de organisatie. Een organisatie is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom is het van groot belang om talentvolle, bij de cultuur passende medewerkers ook in een team optimaal te laten functioneren, dat vergroot zowel het individuele- als het teamvermogen. De HR groeistrategie van The Onemeeting Company richt zich dan ook zowel op persoonlijke als op teamontwikkeling.

HR & Cultuur strategie
De HR-strategie is om de juiste persoon op de juiste plek te kunnen inzetten en om op die manier bij te dragen aan de bedrijfsstrategie. Maar hoe definieer je wat de juiste persoon is? Een van de instrumenten die The Onemeeting Company hiervoor gebruikt is een HR-matrix, waar zowel onze formule als bepaalde competenties die voor specifieke functiegebieden gelden onderdeel van zijn. Op basis van deze aandachtsgebieden worden er passende initiatieven ontwikkeld. Daarbij is de leidende gedachte dat aardigheid in iemands DNA zit en kennis en vaardigheden aangeleerd kunnen worden. Het gaat dus om ‘willen’ en ‘kunnen’.

  • Bij ‘willen’ gaat het om de intrinsieke motivatie om net een stapje extra te doen, om proactief te helpen waar nodig, om een bijdrage te leveren aan het grotere geheel en om deel te nemen aan activiteiten om One of a Kindest inhoud te geven. Het is essentieel om een positieve houding in het werk aan te nemen en positief te zijn over het eigen bedrijf.
  • Bij ‘kunnen’ is het een kwestie van in staat zijn om de functie naar verwachting en tevredenheid in te vullen door aan de functie-inhoud en de bijbehorende competenties te voldoen, maar ook in staat zijn om je te gedragen en te werken conform de One of a Kindest gedragskenmerken. Het gaat dan om het voldoen aan de serviceformule, je durven profileren, alert en assertief zijn, enz.

Ons HR & Cultuur beleid

De gewenste cultuur van een organisatie kan alleen de daadwerkelijke cultuur worden als deze dicht bij de normen, waarden en gedragingen van de medewerkers ligt. De One of a Kindest cultuur zit al in onze genen sinds Job Heilijgers onze organisatie in 1982 oprichtte, dus was het voor de hand liggend om de van oudsher aanwezige cultuurwaarden te vertalen naar ons cultuurprogramma.

HR & Cultuur visie
The Onemeeting Company wil het aardigste bedrijf van Nederland worden, zijn en blijven. In deze digitale wereld maakt persoonlijke verbinding het verschil. Daarom is het van belang om empathische, intrinsiek gemotiveerde medewerkers aan je te binden, die er blij van worden om andere mensen blij te maken en alles op alles zetten om een ander een fantastische ervaring te bezorgen.

HR & Cultuur missie
Het HR & Cultuur beleid moet eraan bijdragen dat de juiste persoon op de juiste plek werkzaam is. Alles staat in het teken van vinden, boeien en binden; als de medewerkers zo optimaal mogelijk presteren, dragen zij bij aan de groei van de organisatie. Een organisatie is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom is het van groot belang om talentvolle, bij de cultuur passende medewerkers ook in een team optimaal te laten functioneren, dat vergroot zowel het individuele- als het teamvermogen. De HR groeistrategie van The Onemeeting Company richt zich dan ook zowel op persoonlijke als op teamontwikkeling.

HR & Cultuur strategie
De HR-strategie is om de juiste persoon op de juiste plek te kunnen inzetten en om op die manier bij te dragen aan de bedrijfsstrategie. Maar hoe definieer je wat de juiste persoon is? Een van de instrumenten die The Onemeeting Company hiervoor gebruikt is een HR-matrix, waar zowel onze formule als bepaalde competenties die voor specifieke functiegebieden gelden onderdeel van zijn. Op basis van deze aandachtsgebieden worden er passende initiatieven ontwikkeld. Daarbij is de leidende gedachte dat aardigheid in iemands DNA zit en kennis en vaardigheden aangeleerd kunnen worden. Het gaat dus om ‘willen’ en ‘kunnen’.

  • Bij ‘willen’ gaat het om de intrinsieke motivatie om net een stapje extra te doen, om proactief te helpen waar nodig, om een bijdrage te leveren aan het grotere geheel en om deel te nemen aan activiteiten om One of a Kindest inhoud te geven. Het is essentieel om een positieve houding in het werk aan te nemen en positief te zijn over het eigen bedrijf.
  • Bij ‘kunnen’ is het een kwestie van in staat zijn om de functie naar verwachting en tevredenheid in te vullen door aan de functie-inhoud en de bijbehorende competenties te voldoen, maar ook in staat zijn om je te gedragen en te werken conform de One of a Kindest gedragskenmerken. Het gaat dan om het voldoen aan de serviceformule, je durven profileren, alert en assertief zijn, enz.
Saviëlle Kindest Team Member

Het One of a Kindest cultuurprogramma

Om onze missie in praktijk te brengen is het cultuurprogramma One of a Kindest ontwikkeld. Het One of a Kindest cultuurprogramma omvat alle activiteiten, initiatieven en rituelen die onderdeel uitmaken van de dagelijkse praktijk en dus de cultuur van The Onemeeting Company. Onze rituelen maken van een ogenschijnlijk gewoon moment een bijzonder moment en zijn door eigen medewerkers tot stand gekomen. Iedere dag worden de meest bijzondere momenten meegemaakt met onder andere klanten, locatiepartners en collega’s. Deze hartverwarmende momenten worden op laagdrempelige wijze met elkaar gedeeld via onze besloten Oneteam app, waar medewerkers vanaf indiensttreding aan worden toegevoegd.

Saviëlle Kindest Team Member

Het One of a Kindest cultuurprogramma

Om onze missie in praktijk te brengen is het cultuurprogramma One of a Kindest ontwikkeld. Het One of a Kindest cultuurprogramma omvat alle activiteiten, initiatieven en rituelen die onderdeel uitmaken van de dagelijkse praktijk en dus de cultuur van The Onemeeting Company. Onze rituelen maken van een ogenschijnlijk gewoon moment een bijzonder moment en zijn door eigen medewerkers tot stand gekomen. Iedere dag worden de meest bijzondere momenten meegemaakt met onder andere klanten, locatiepartners en collega’s. Deze hartverwarmende momenten worden op laagdrempelige wijze met elkaar gedeeld via onze besloten Facebookgroep, waar medewerkers vanaf indiensttreding lid van zijn.

Het HR & Cultuur beleid in de praktijk

The Onemeeting Company wil dat haar medewerkers de organisatiecultuur begrijpen, omarmen en uitdragen en daarom is het van belang dat zij vanaf het allereerste contact worden ondergedompeld in onze cultuur. Dit doen wij door middel van de One of a Kindest rituelen.

De zoektocht naar nieuw talent
Het begint met de zoektocht naar nieuwe medewerkers, naar nieuw talent. Daarbij wordt de nadruk gelegd op intrinsieke motivatie en in tweede instantie op kennis en vaardigheden, hoewel een combinatie van beide gewenst is. Het is vooral zaak om online zichtbaar te zijn. Mensen gaan af op wat er online door anderen wordt gezegd over een bedrijf. Daarom stimuleren wij onze medewerkers om vacatures te delen via hun eigen social media kanalen. Het ‘Bedankt Voor Het Aanbevelen Moment’ is een voorbeeld van een ritueel waarbij een medewerker in het zonnetje wordt gezet die een geschikte collega heeft aangedragen. Het kennismakingsgesprek is een volgend moment waar veel aandacht aan wordt besteed. Sollicitanten worden gastvrij ontvangen en onthaald en krijgen bij vertrek een drankje mee voor de terugreis. Het gesprek start met het ‘Wie ben je’ formulier. Het ijs is dan snel gebroken.

Onboarding
Een goede werkgever besteedt altijd extra aandacht aan de eerste werkweken van de nieuwe medewerker en zorgt voor een goed georganiseerde inwerkperiode. Is de sollicitant eenmaal aangenomen, dan volgen binnen The Onemeeting Company een aantal rituelen om hem in de organisatie te introduceren en warm welkom te heten: het ‘Confetti Moment’ zorgt voor een feestelijke overhandiging van de arbeidsovereenkomst. Door middel van het ‘Witte Rook Moment’ (een persoonlijk welkomstbericht) wordt de nieuwe collega voorgesteld aan het team. De nieuwe collega krijgt na het tekenen van het contract, dat gebeurt tijdens het ‘Teken Moment’, een leuke reistas met onder andere alle benodigde informatie. Iedere nieuwe medewerker krijgt als onderdeel van de inwerkperiode ook een buddy, die hem gedurende (in ieder geval) de eerste werkmaand wegwijs maakt binnen onze organisatie.

Opleiding en ontwikkeling
In het verdere verloop van hun loopbaan krijgen onze medewerkers de kans om zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen, iets wat ook in de evaluatiegesprekken aan de orde komt. Daarnaast bekijkt het HR team waar er vanuit de organisatie een opleidingsbehoefte bestaat. Hiervoor is bijvoorbeeld het Management Development Programma (MDP) ontwikkeld. Talentvolle medewerkers worden voorbereid op een managementfunctie binnen The Onemeeting Company en krijgen voorrang bij vacatures. Ook kunnen medewerkers tegen aantrekkelijke voorwaarden workshops en trainingen volgen.

Tijd voor ontspanning
Er wordt hard gewerkt en dat betekent dat er ook zeker gevierd mag worden! Vanzelfsprekend besteden we binnen The Onemeeting Company zeer regelmatig feestelijke aandacht aan behaalde successen en bijzondere momenten. Nieuwjaars-en Summer Events, Paas- en Kerstmomenten, jubilea en verjaardagen gaan niet zomaar voorbij en worden gezamenlijk gevierd.

Meeleven
Naast leuke momenten zijn er helaas soms ook verdrietige momenten in het leven; die worden niet vergeten en er worden veelvuldig door alle collega’s beschreven kaarten en bloemen verstuurd.

Betrokkenheid
Enthousiasme en betrokkenheid bij medewerkers creëer je hen te informeren, te belonen en te laten delen in alles wat er gebeurt in de organisatie. Daarvoor is er maandelijks een Meet & Lunch bijeenkomst, waarbij directie en afdelingsverantwoordelijken een update geven over de organisatie en in gesprek gaan met medewerkers. Maandelijks is er een kantoorborrel, waarbij we een hapje en drankje met elkaar doen en er eens per kwartaal ook nog een interactief spelelement is. Via het jaarlijkse Medewerkersonderzoek meten we de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers. Daarnaast wordt er meerdere keren per jaar een Sfeermeter ingezet. Samen een goed doel steunen is ook een van de manieren waarop wij de betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten. Daarom steunen wij het Ronald McDonald Kinderfonds en de Nederlandse Voedselbanken.

Vertrek
Omdat The Onemeeting Company van vertrekkende medewerkers graag ambassadeurs voor het leven willen maken, besteedt zij tijd en aandacht aan het aanstaande vertrek. Zo worden stagiairs die hun stage erop hebben zitten uitgezwaaid met een afstudeerhoed, wordt vertrekkende medewerkers een borrel met hun collega’s aangeboden en worden medewerkers die met pensioen gaan omgedoopt tot stamoudsten, speciale ambassadeurs van The Onemeeting Company.

Het HR & Cultuur beleid in de praktijk

The Onemeeting Company wil dat haar medewerkers de organisatiecultuur begrijpen, omarmen en uitdragen en daarom is het van belang dat zij vanaf het allereerste contact worden ondergedompeld in onze cultuur. Dit doen wij door middel van de One of a Kindest rituelen.

De zoektocht naar nieuw talent
Het begint met de zoektocht naar nieuwe medewerkers, naar nieuw talent. Daarbij wordt de nadruk gelegd op intrinsieke motivatie en in tweede instantie op kennis en vaardigheden, hoewel een combinatie van beide gewenst is. Het is vooral zaak om online zichtbaar te zijn. Mensen gaan af op wat er online door anderen wordt gezegd over een bedrijf. Daarom stimuleren wij onze medewerkers om vacatures te delen via hun eigen social media kanalen. Het ‘Bedankt Voor Het Aanbevelen Moment’ is een voorbeeld van een ritueel waarbij een medewerker in het zonnetje wordt gezet die een geschikte collega heeft aangedragen. Het kennismakingsgesprek is een volgend moment waar veel aandacht aan wordt besteed. Sollicitanten worden gastvrij ontvangen en onthaald en krijgen bij vertrek een drankje mee voor de terugreis. Het gesprek start met het ‘Wie ben je’ formulier. Het ijs is dan snel gebroken.

Onboarding
Een goede werkgever besteedt altijd extra aandacht aan de eerste werkweken van de nieuwe medewerker en zorgt voor een goed georganiseerde inwerkperiode. Is de sollicitant eenmaal aangenomen, dan volgen binnen The Onemeeting Company een aantal rituelen om hem in de organisatie te introduceren en warm welkom te heten: het ‘Confetti Moment’ zorgt voor een feestelijke overhandiging van de arbeidsovereenkomst. Door middel van het ‘Witte Rook Moment’ (een persoonlijk welkomstbericht) wordt de nieuwe collega voorgesteld aan het team. De nieuwe collega krijgt na het tekenen van het contract, dat gebeurt tijdens het ‘Teken Moment’, een leuke reistas met onder andere alle benodigde informatie. Iedere nieuwe medewerker krijgt als onderdeel van de inwerkperiode ook een buddy, die hem gedurende (in ieder geval) de eerste werkmaand wegwijs maakt binnen onze organisatie.

Opleiding en ontwikkeling
In het verdere verloop van hun loopbaan krijgen onze medewerkers de kans om zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen, iets wat ook in de evaluatiegesprekken aan de orde komt. Daarnaast bekijkt het HR team waar er vanuit de organisatie een opleidingsbehoefte bestaat. Hiervoor is bijvoorbeeld het Management Development Programma (MDP) ontwikkeld. Talentvolle medewerkers worden voorbereid op een managementfunctie binnen The Onemeeting Company en krijgen voorrang bij vacatures. Ook kunnen medewerkers tegen aantrekkelijke voorwaarden workshops en trainingen volgen.

Tijd voor ontspanning
Er wordt hard gewerkt en dat betekent dat er ook zeker gevierd mag worden! Vanzelfsprekend besteden we binnen The Onemeeting Company zeer regelmatig feestelijke aandacht aan behaalde successen en bijzondere momenten. Nieuwjaars en Summer Events, Paas- en Kerstmomenten, jubilea en verjaardagen gaan niet zomaar voorbij en worden gezamenlijk gevierd.

Meeleven
Naast leuke momenten zijn er helaas soms ook verdrietige momenten in het leven; die worden niet vergeten en er worden veelvuldig door alle collega’s beschreven kaarten en bloemen verstuurd.

Betrokkenheid
Enthousiasme en betrokkenheid bij medewerkers creëer je hen te informeren, te belonen en te laten delen in alles wat er gebeurt in de organisatie. Daarvoor is er maandelijks een Meet & Lunch bijeenkomst, waarbij directie en afdelingsverantwoordelijken een update geven over de organisatie en in gesprek gaan met medewerkers. Maandelijks is er een kantoorborrel, waarbij we een hapje en drankje met elkaar doen en er eens per kwartaal ook nog een interactief spelelement is. Via het jaarlijkse Medewerkersonderzoek meten we de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers. Daarnaast wordt er meerdere keren per jaar een Sfeermeter ingezet. Samen een goed doel steunen is ook een van de manieren waarop wij de betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten. Daarom steunen wij het Ronald McDonald Kinderfonds.

Vertrek
Omdat The Onemeeting Company van vertrekkende medewerkers graag ambassadeurs voor het leven willen maken, besteedt zij tijd en aandacht aan het aanstaande vertrek. Zo worden stagiairs die hun stage erop hebben zitten uitgezwaaid met een afstudeerhoed, wordt vertrekkende medewerkers een borrel met hun collega’s aangeboden en worden medewerkers die met pensioen gaan omgedoopt tot stamoudsten, speciale ambassadeurs van The Onemeeting Company.

Werken bij The Onemeeting Company
Klik hier voor onze actuele vacatures.

Meer weten?

Laten we elkaar ontmoeten!

Maak een afspraak met mij en dan vertel ik u alles over onze Kindest Cultuur.

Ingrid van der Wal-Koek, Chief Operations Officer

Ingrid van der Wal