MVO & DEI
Mission Statement

MVO & DEI
Mission Statement

“The Onemeeting Company is een Great Place to Work en onze cultuur noemen we ‘Kindest’. Aardigheid is onze inspiratiebron voor een harmonieuze pioniersorganisatie. Als Great Place to Work is diversiteit, inclusie en gelijkheid de basis van onze familiecultuur.  Bij ons voelt iedereen zich thuis en als een vis in het water. Dat is onze medemenselijke ambitie. Als mensen zich thuisvoelen ontstaan echte, hechte en duurzame relaties. Voor ons zijn die relaties de bouwstenen van ons huidige en ons toekomstig succes. We creëren een omgeving waarin alle collega’s, ongeacht hun achtergrond, ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of capaciteiten, zich gewaardeerd, gerespecteerd en gesterkt ‘thuisvoelen’ om het beste uit zichzelf te halen. We geven onze collega’s gelijke kansen en zorgen voor eerlijke werving, compensatie en promotie. We promoten actief een werkplek die vrij is van discriminatie, intimidatie en vooroordelen. We streven ernaar om samen te werken met partners, klanten en leveranciers die onze waarden delen en zich evenzeer inzetten voor het bevorderen van diversiteit en gelijkheid in hun activiteiten. Onze samenwerking met het Ronald McDonald Kinderfonds en de Nederlandse Voedselbanken zijn een inspiratie voor ons sociaal engagement”.
Luc van Bussel, Chief Executive Officer

MVO & DEI
Mission Statement

Diversiteit is de kern van ons succes
Diversiteit gaat over de soorten verschillen die we met elkaar kunnen ervaren, zichtbaar en onzichtbaar. Het is een gegeven. Wij geloven dat een divers team unieke perspectieven, ervaringen en talenten samenbrengt, die essentieel zijn voor het stimuleren van innovatie. We zijn toegewijd aan het creëren van een omgeving waarin alle werknemers, ongeacht hun sociaal-culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, geaardheid of (arbeids)capaciteiten, zich gewaardeerd, gerespecteerd en thuis voelen.

Gelijkwaardigheid is een fundamenteel beginsel dat ons handelen stuurt
Bij gelijkwaardigheid krijgen mensen dezelfde rechten, behandeling en kansen aangeboden. Wij zetten ons in om alle werknemers gelijke kansen te bieden en te zorgen voor eerlijke werving, compensatie en promotie. We stimuleren actief een werkplek die draait om wederzijds respect en waardering en vrij is van discriminatie, intimidatie en vooroordelen.

Inclusie is de hoeksteen van onze bedrijfscultuur
Inclusie gaat om de ervaring om (h)erkend en geaccepteerd te worden als individu. Wij streven ernaar om een gevoel van saamhorigheid te creëren voor iedereen binnen de Onemeeting familie. We moedigen een open dialoog en actief luisteren aan, zodat elke medewerker wordt gezien, gehoord en gewaardeerd. Hierdoor zorgen we dat werknemers ondanks hun verschillen effectief samenwerken en open staan voor elkaars perspectieven.

Mission Statement _Kindest_The Onemeeting Company

MVO & DEI
Mission Statement

Diversiteit is de kern van ons succes
Diversiteit gaat over de soorten verschillen die we met elkaar kunnen ervaren, zichtbaar en onzichtbaar. Het is een gegeven. Wij geloven dat een divers team unieke perspectieven, ervaringen en talenten samenbrengt, die essentieel zijn voor het stimuleren van innovatie. We zijn toegewijd aan het creëren van een omgeving waarin alle werknemers, ongeacht hun sociaal-culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, geaardheid of (arbeids)capaciteiten, zich gewaardeerd, gerespecteerd en thuis voelen.

Gelijkwaardigheid is een fundamenteel beginsel dat ons handelen stuurt
Bij gelijkwaardigheid krijgen mensen dezelfde rechten, behandeling en kansen aangeboden. Wij zetten ons in om alle werknemers gelijke kansen te bieden en te zorgen voor eerlijke werving, compensatie en promotie. We stimuleren actief een werkplek die draait om wederzijds respect en waardering en vrij is van discriminatie, intimidatie en vooroordelen.

Inclusie is de hoeksteen van onze bedrijfscultuur
Inclusie gaat om de ervaring om (h)erkend en geaccepteerd te worden als individu. Wij streven ernaar om een gevoel van saamhorigheid te creëren voor iedereen binnen de Onemeeting familie. We moedigen een open dialoog en actief luisteren aan, zodat elke medewerker wordt gezien, gehoord en gewaardeerd. Hierdoor zorgen we dat werknemers ondanks hun verschillen effectief samenwerken en open staan voor elkaars perspectieven.

Mission Statement_impact milieu_The Onemeeting Company

Bij The Onemeeting Company blijft het meten van succes niet alleen beperkt moet blijven tot financiële resultaten, maar ook tot onze positieve impact op de organisatie en het milieu. Wij beschouwen sociale verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor het milieu als kernwaarden en erkennen dat onze impact verder reikt dan de grenzen van ons bedrijf.

Onze inzet voor sociale en milieuverantwoordelijkheid is verankerd in onze bedrijfscultuur, en wordt geborgd in ons ESG programma: Samen Bewust, Bewust Samen. We streven naar ethisch bewustzijn en verantwoordelijkheid bij alles wat we doen. Dit betekent dat we proactieve stappen ondernemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en prioriteit geven aan positieve sociale verandering.

Lees ook:

Mission Statement_impact milieu_The Onemeeting Company

Bij The Onemeeting Company blijft het meten van succes niet alleen beperkt moet blijven tot financiële resultaten, maar ook tot onze positieve impact op de organisatie en het milieu. Wij beschouwen sociale verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor het milieu als kernwaarden en erkennen dat onze impact verder reikt dan de grenzen van ons bedrijf.

Onze inzet voor sociale en milieuverantwoordelijkheid is verankerd in onze bedrijfscultuur, en wordt geborgd in ons ESG programma: Samen Bewust, Bewust Samen. We streven naar ethisch bewustzijn en verantwoordelijkheid bij alles wat we doen. Dit betekent dat we proactieve stappen ondernemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en prioriteit geven aan positieve sociale verandering.

Lees ook:

Wat is jouw medemenselijke ambitie?

Zullen we elkaar inspireren!

De lekkerste koffie staat klaar om nader kennis te maken.

Luc van Bussel, Chief Executive Officer

Luc