Sustainable
Development
Goals

Onze SDG’s

We nemen als organisatie onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid. Dit doen we door een ambitieus MVO-beleid te voeren, concrete stappen te ondernemen en transparant te zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door jaarlijks verslag uit te brengen en ons MVO-beleid te publiceren op het platform MVO Register en ISO26000. De Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben als kompas gediend om ons beleid en onze inspanningen vorm te geven. We richten ons in het bijzonder op vier SDG’s, waarop wij een bijdragen kunnen leveren. Lees hieronder meer over wat wij op dit moment doen aan MVO-activiteiten en inspanningen doen.

Saviëlle Roemeling – Manager ESG

SDG Nederland

De Sustainable Development Goals, of in het Nederlands, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zijn 17 doelstellingen die in 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN). Deze zijn opgesteld om de wereld in 2030 (en daarna) een betere plek te maken. Het zijn de opvolgers van de millenniumdoelen (2000-2015). De SDG’s zijn ambitieuzer dan de millenniumdoelen en gaan over alle 193 lidstaten van de VN. De doelen dienen wereldwijd als kompas voor problemen & uitdagingen op het gebied van: armoede, vrede & veiligheid, economische ontwikkeling, (kansen)ongelijkheid, onderwijs, de klimaatcrisis en meer.

SDG Nederland

De Sustainable Development Goals, of in het Nederlands, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zijn 17 doelstellingen die in 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN). Deze zijn opgesteld om de wereld in 2030 (en daarna) een betere plek te maken. Het zijn de opvolgers van de millenniumdoelen (2000-2015). De SDG’s zijn ambitieuzer dan de millenniumdoelen en gaan over alle 193 lidstaten van de VN. De doelen dienen wereldwijd als kompas voor problemen & uitdagingen op het gebied van: armoede, vrede & veiligheid, economische ontwikkeling, (kansen)ongelijkheid, onderwijs, de klimaatcrisis en meer.

Eerlijk werk & economische groei

Eerlijk werk gaat erover dat iedereen in staat is werk te vinden met goede werkomstandigheden en een salaris dat het mogelijk maakt om rond te komen. Economische groei is een toename in de productie en (ver)koop van goederen en diensten. In de context van deze SDG gaat het om economische groei waarbij het milieu & klimaat en de gezondheid van medewerkers niet wordt belast of aangetast.

We bieden stageplaatsen aan scholieren en studenten van verschillende opleidingen en instellingen. Van HBO-afstudeerstage, tot masterscriptie aan de Universiteit, tot MBO leerjaar 1 tot snuffelstage van middelbare scholieren. De stages zijn gericht op het geven van praktijkervaring en jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Jaarlijks bieden we ca. 10 stageplekken aan.

We zijn zelf een midden- en kleinbedrijf, dat maakt ons bewust, zien het belang van lokale partnerschappen en daarmee een eerlijke verdeling van winst binnen de keten. Daarom werken we met lokale mkb voor onze ICT-hosting, werkplekinrichting en eten & drinken. Dat is goed voor de lokale economie, eerlijke kansen op de markt, én vanwege de korte afstand van A naar B wordt het milieu minimaal belast.

Great Place To Work onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen een organisatie. Op basis van een onafhankelijk Trust Index™ doen ze medewerkersonderzoek. Met de Trust Index™ worden vijf universele waarden gemeten die bepalen in hoeverre mensen het beste uit zichzelf weten te halen. Deze waarden zijn: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap.

In maart 2022 zijn we opnieuw gecertificeerd als Great Place To Work met een respons van 100% en een totaalscore van 91% hebben we opnieuw het predicaat van goed werkgeverschap behaald!

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag doet een beroep op het moreel van opdrachtgevers en -nemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Op die manier geeft deze code een impuls om de uitbestedings- en het inlenigsbeleid van Nederland te verbeteren.

Wij hebben de Code ondertekend. Daarmee hanteren we tenminste de algemene principes zoals deze genoemd staan op de website van Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Eerlijk werk & economische groei

Eerlijk werk gaat erover dat iedereen in staat is werk te vinden met goede werkomstandigheden en een salaris dat het mogelijk maakt om rond te komen. Economische groei is een toename in de productie en (ver)koop van goederen en diensten. In de context van deze SDG gaat het om economische groei waarbij het milieu & klimaat en de gezondheid van medewerkers niet wordt belast of aangetast.

We bieden stageplaatsen aan scholieren en studenten van verschillende opleidingen en instellingen. Van HBO-afstudeerstage, tot masterscriptie aan de Universiteit, tot MBO leerjaar 1 tot snuffelstage van middelbare scholieren. De stages zijn gericht op het geven van praktijkervaring en jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Jaarlijks bieden we ca. 10 stageplekken aan.

We zijn zelf een midden- en kleinbedrijf, dat maakt ons bewust, zien het belang van lokale partnerschappen en daarmee een eerlijke verdeling van winst binnen de keten. Daarom werken we met lokale mkb voor onze ICT-hosting, werkplekinrichting en eten & drinken. Dat is goed voor de lokale economie, eerlijke kansen op de markt, én vanwege de korte afstand van A naar B wordt het milieu minimaal belast.

Great Place To Work onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen een organisatie. Op basis van een onafhankelijk Trust Index™ doen ze medewerkersonderzoek. Met de Trust Index™ worden vijf universele waarden gemeten die bepalen in hoeverre mensen het beste uit zichzelf weten te halen. Deze waarden zijn: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap.

In maart 2022 zijn we opnieuw gecertificeerd als Great Place To Work met een respons van 100% en een totaalscore van 91% hebben we opnieuw het predicaat van goed werkgeverschap behaald!

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag doet een beroep op het moreel van opdrachtgevers en -nemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Op die manier geeft deze code een impuls om de uitbestedings- en het inlenigsbeleid van Nederland te verbeteren.

Wij hebben de Code ondertekend. Daarmee hanteren we tenminste de algemene principes zoals deze genoemd staan op de website van Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen gaat erover dat iedereen in de maatschappij een eerlijke kans krijgt op degelijk werk en zelfontwikkeling. Uiteraard gaat dit gepaard met eerlijk & gelijke beloning en realistische werkuren en -omstandigheden die al dan niet aangepast zijn voor medewerkers met een beperking of daar anderzijds behoefte aan hebben.

We werken actief samen met werkgeversservicepunt Amersfoort (WSP). We delen vacatures met onze vaste contactpersoon en zijn regelmatig te vinden op door Meet & Greets georganiseerd door het WSP. Zo kunnen we kennis maken met potentiële toekomstige medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en proberen we onze vacatures te vullen en werkervaringsplaatsen te faciliteren.

Sinds 2015 zijn wij partner van De Normaalste Zaak. De Normaalste Zaak is een netwerk van ruim 700 mkb-ondernemers en grote werkgevers. Alle partners van De Normaalste Zaak delen de ambitie: ‘Groeien naar een inclusieve organisatie waar mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deel van uitmaken.’

Sinds 2022 werken we niet meer met jeugdlonen, dit betekent dat iedereen het vak volwassen minimumloon verdient wanneer zij bij ons in dienst zijn. We doen dit omdat we vinden dat je ongeacht je leeftijd evenveel moet verdienen als je (oudere) collega’s die hetzelfde werk doen.

Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen gaat erover dat iedereen in de maatschappij een eerlijke kans krijgt op degelijk werk en zelfontwikkeling. Uiteraard gaat dit gepaard met eerlijk & gelijke beloning en realistische werkuren en -omstandigheden die al dan niet aangepast zijn voor medewerkers met een beperking of daar anderzijds behoefte aan hebben.

We werken actief samen met werkgeversservicepunt Amersfoort (WSP). We delen vacatures met onze vaste contactpersoon en zijn regelmatig te vinden op door Meet & Greets georganiseerd door het WSP. Zo kunnen we kennis maken met potentiële toekomstige medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en proberen we onze vacatures te vullen en werkervaringsplaatsen te faciliteren.

Sinds 2015 zijn wij partner van De Normaalste Zaak. De Normaalste Zaak is een netwerk van ruim 700 mkb-ondernemers en grote werkgevers. Alle partners van De Normaalste Zaak delen de ambitie: ‘Groeien naar een inclusieve organisatie waar mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deel van uitmaken.’

Sinds 2022 werken we niet meer met jeugdlonen, dit betekent dat iedereen het vak volwassen minimumloon verdient wanneer zij bij ons in dienst zijn. We doen dit omdat we vinden dat je ongeacht je leeftijd evenveel moet verdienen als je (oudere) collega’s die hetzelfde werk doen.

Verantwoorde consumptie & productie

Duurzame productie en consumptie gaat over het slim en efficiënt gebruik maken van grondstoffen, zodat de druk op het milieu wordt vermindert en de afhankelijkheid van grondstoffen wordt verlaagd. Dit betekent bijvoorbeeld het recyclen, repareren en hergebruiken van spullen en het voorkomen van verspilling.

Ook op ons kantoor zijn we bewust van onze impact, of het nou om grote of kleine stappen gaat. Onze werkprocessen zijn de afgelopen jaren volledig gedigitaliseerd, we kopen verantwoord in, we scheiden ons afval in 100% recyclebare afvalbakken, zijn gevestigd in een Green Key Goud locatie en met het tekenen van de Dopper Wave zijn plastic flesjes niet welkom op ons kantoor. Naast dat we ervoor zorgen dat we onze uitstoot zo laag mogelijk houden, compenseren we uiteindelijk onze CO2-restuitstoot via Groenbalans. Dat maakt ons kantoor 100% klimaatneutraal!

Inkopen betekent consumeren en bestaat verantwoorde consumptie? Want; niet consumeren = altijd beter voor de wereld. Alles dat niet geproduceerd word verbruikt immers geen grondstoffen en produceert ook geen afval. Tegelijkertijd is het als individu, maar ook als organisatie, van levensbelang (letterlijk) om te blijven consumeren. En daarom willen we dat zo verantwoord mogelijk doen. Dat betekent zoveel mogelijk inkopen bij (lokale) mkb’s en zoveel mogelijk afnemen bij duurzaam gecertificeerde organisaties.

Verantwoorde consumptie & productie

Duurzame productie en consumptie gaat over het slim en efficiënt gebruik maken van grondstoffen, zodat de druk op het milieu wordt vermindert en de afhankelijkheid van grondstoffen wordt verlaagd. Dit betekent bijvoorbeeld het recyclen, repareren en hergebruiken van spullen en het voorkomen van verspilling.

Ook op ons kantoor zijn we bewust van onze impact, of het nou om grote of kleine stappen gaat. Onze werkprocessen zijn de afgelopen jaren volledig gedigitaliseerd, we kopen verantwoord in, we scheiden ons afval in 100% recyclebare afvalbakken, zijn gevestigd in een Green Key Goud locatie en met het tekenen van de Dopper Wave zijn plastic flesjes niet welkom op ons kantoor. Naast dat we ervoor zorgen dat we onze uitstoot zo laag mogelijk houden, compenseren we uiteindelijk onze CO2-restuitstoot via Groenbalans. Dat maakt ons kantoor 100% klimaatneutraal!

Inkopen betekent consumeren en bestaat verantwoorde consumptie? Want; niet consumeren = altijd beter voor de wereld. Alles dat niet geproduceerd word verbruikt immers geen grondstoffen en produceert ook geen afval. Tegelijkertijd is het als individu, maar ook als organisatie, van levensbelang (letterlijk) om te blijven consumeren. En daarom willen we dat zo verantwoord mogelijk doen. Dat betekent zoveel mogelijk inkopen bij (lokale) mkb’s en zoveel mogelijk afnemen bij duurzaam gecertificeerde organisaties.

Klimaatactie

Deze SDG is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur. Kortom: We moeten iets doen voordat het te laat is!

Sinds 2018 bieden we ‘klimaatneutraal vergaderen’ aan op ons boekingsplatform onemeeting.com. Dit doen we in samenwerking met Groenbalans. Omdat we uitgaan van het principe ‘practice what you preach’, is ons eigen kantoor sinds 2019 volledig klimaatneutraal.

Om zover te komen hebben we allereerst in kaart gebracht wat we aan Co2 uitstoot maakten, vervolgens hebben we dit zover mogelijk gereduceerd en de uitstoot die overblijft compenseren we.

We hebben de Dopper Wave ondertekend. Hierdoor beloven we:

1. Geen wegwerpwaterflessen meer te gebruiken
2. Altijd kraanwater te drinken wanneer dit mogelijk is
3. Altijd je herbruikbare fles mee te nemen
4. Anderen te inspireren om zich ook aan te sluiten bij de Dopper Wave

Deze kleine, simpele, dagelijkse handelingen voorkomen dat grote hoeveelheden wegwerpplastic in onze oceanen belanden. We zijn geen eenzame druppel, maar onderdeel van een golf van verandering. Samen met honderden andere organisaties en duizenden individuen gaan we het tij keren!

Onze economische, sociale en maatschappelijke verbondenheid met de markt, onze klanten, onze gasten, onze collega’s, onze aangesloten locatiepartners, onze leveranciers en al onze overige relaties inspireert ons om maatschappelijk, sociaal en verantwoord te ondernemen. MVO staat daarom altijd op de agenda bij gesprekken met stakeholders! Op deze manier blijven we het gesprek aan gaan met over duurzaam, sociaal en eerlijk ondernemen. Zo inspireren wij hen en zij ons.

In 2022 hebben we het inspiratieplatform WCARE.one ontwikkeld. We brengen innovatieve duurzame oplossingen samen op één platform en inspireren Hotels & Meeting Centers in Nederland om hun activiteiten te verduurzamen. Op ons MVO-platform laten Nederlandse, inventieve en duurzame ondernemers zien dat verduurzamen kan. En…het inspireert. Onder duurzaamheid verstaan we; het verlagen van de CO2 uitstoot, het tegengaan van verspilling, mee doen aan de circulaire economie, eerlijk ondernemerschap, social return en brede maatschappelijke verantwoordelijkheid die organisaties kunnen nemen.

Onze missie? Vergaderen verduurzamen en daarmee impact maken op een betere wereld!

De Green Meeting DEAL van Onemeeting.com geeft bedrijven en organisaties een direct inzicht in de kansen en handvatten om de CO2-footprint van al hun bijeenkomsten te verlagen. Op basis van het inzicht in de meetingkosten en CO2-footprint wordt een reductie- & compensatieplan gemaakt om alle zakelijke bijeenkomsten klimaatneutraal te organiseren. Met het grootste aanbod van duurzame Green Key locaties en het inzicht in de duurzaamheidsprestaties van aangesloten locaties waarborgen we de CO2-reductie voor bijeenkomsten.

De rest-CO2 wordt vervolgens gecompenseerd met gecertificeerde CO2-rechten uit duurzame energie-, bosbehoud- of energie-efficiency projecten in ontwikkelingslanden. Het gaat hierbij om projecten met lange termijn voordelen voor de lokale gemeenschappen door meer werkgelegenheid te creëren, en de kwaliteit van de gezondheidszorg en het onderwijs de vergroten. Groenbalans Nederland maakt dit voor ons mogelijk.

Klimaatactie

Deze SDG is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur. Kortom: We moeten iets doen voordat het te laat is!

Sinds 2018 bieden we ‘klimaatneutraal vergaderen’ aan op ons boekingsplatform onemeeting.com. Dit doen we in samenwerking met Groenbalans. Omdat we uitgaan van het principe ‘practice what you preach’, is ons eigen kantoor sinds 2019 volledig klimaatneutraal.

Om zover te komen hebben we allereerst in kaart gebracht wat we aan Co2 uitstoot maakten, vervolgens hebben we dit zover mogelijk gereduceerd en de uitstoot die overblijft compenseren we.

We hebben de Dopper Wave ondertekend. Hierdoor beloven we:

1. Geen wegwerpwaterflessen meer te gebruiken
2. Altijd kraanwater te drinken wanneer dit mogelijk is
3. Altijd je herbruikbare fles mee te nemen
4. Anderen te inspireren om zich ook aan te sluiten bij de Dopper Wave

Deze kleine, simpele, dagelijkse handelingen voorkomen dat grote hoeveelheden wegwerpplastic in onze oceanen belanden. We zijn geen eenzame druppel, maar onderdeel van een golf van verandering. Samen met honderden andere organisaties en duizenden individuen gaan we het tij keren!

Onze economische, sociale en maatschappelijke verbondenheid met de markt, onze klanten, onze gasten, onze collega’s, onze aangesloten locatiepartners, onze leveranciers en al onze overige relaties inspireert ons om maatschappelijk, sociaal en verantwoord te ondernemen. MVO staat daarom altijd op de agenda bij gesprekken met stakeholders! Op deze manier blijven we het gesprek aan gaan met over duurzaam, sociaal en eerlijk ondernemen. Zo inspireren wij hen en zij ons.

In 2022 hebben we het inspiratieplatform WCARE.one ontwikkeld. We brengen innovatieve duurzame oplossingen samen op één platform en inspireren Hotels & Meeting Centers in Nederland om hun activiteiten te verduurzamen. Op ons MVO-platform laten Nederlandse, inventieve en duurzame ondernemers zien dat verduurzamen kan. En…het inspireert. Onder duurzaamheid verstaan we; het verlagen van de CO2 uitstoot, het tegengaan van verspilling, mee doen aan de circulaire economie, eerlijk ondernemerschap, social return en brede maatschappelijke verantwoordelijkheid die organisaties kunnen nemen.

Onze missie? Vergaderen verduurzamen en daarmee impact maken op een betere wereld!

De Green Meeting DEAL van Onemeeting.com geeft bedrijven en organisaties een direct inzicht in de kansen en handvatten om de CO2-footprint van al hun bijeenkomsten te verlagen. Op basis van het inzicht in de meetingkosten en CO2-footprint wordt een reductie- & compensatieplan gemaakt om alle zakelijke bijeenkomsten klimaatneutraal te organiseren. Met het grootste aanbod van duurzame Green Key locaties en het inzicht in de duurzaamheidsprestaties van aangesloten locaties waarborgen we de CO2-reductie voor bijeenkomsten.

De rest-CO2 wordt vervolgens gecompenseerd met gecertificeerde CO2-rechten uit duurzame energie-, bosbehoud- of energie-efficiency projecten in ontwikkelingslanden. Het gaat hierbij om projecten met lange termijn voordelen voor de lokale gemeenschappen door meer werkgelegenheid te creëren, en de kwaliteit van de gezondheidszorg en het onderwijs de vergroten. Groenbalans Nederland maakt dit voor ons mogelijk.

Meer weten?

Laten we elkaar ontmoeten!

Maak een afspraak met mij en dan vertel ik u alles over ons MVO beleid.

Saviëlle Roemeling, Manager ESG

Saviëlle Roemeling