Stichting Menselijkerwijs

We leven in een digitale revolutie. Als alles digitaal wordt, staat ‘mensentaal’ onder druk.

De samenkomst van internet, smartphone en social media hebben de revolutie ontketend. Samenleven begint met contacten en verbindingen. Contacten en verbindingen zijn overwegend digitaal geworden. Steeds meer grenzen vervagen; zowel landsgrenzen als moreel, ethische grenzen. De gevolgen voor de menselijke samenleving zijn nog onbekend, maar de digitale revolutie vraagt om een menselijk tegengeluid.

High Tech needs
Human Touch

GeneratieZ is de generatie die geboren is in de digitale revolutie. Voor hen zijn digitale contacten en verbindingen volstrekt normaal. De Stichting Menselijkerwijs zet zich in om de ‘menselijke verbinding’ te bevorderen in de doelgroep 12-18 jarigen. Deze jongeren begrijpen de kracht van alle digitale media & tools. De Stichting gaat hen inspireren over ‘mensenkracht’ die ontstaat bij échte en oprechte menselijke verbindingen. De inspiratie gebeurt met publicaties, boeken, workshops, masterclasses, events, lezingen en (les)programma voor middelbaar en hoger onderwijs.

Lees meer

Meer weten?

Laten we elkaar ontmoeten!

Maak een afspraak met mij en dan vertel ik u alles over onze Stichting Menselijkerwijs.

Luc van Bussel, Chief Executive Officer

Luc