Twee paar handen houden een wereldbol vast

Samen Bewust
Bewust Samen

Manifest

Twee paar handen houden een wereldbol vast

Samen Bewust
Bewust Samen

Manifest

“Wij, de mensen van Onemeeting, geloven dat bijeenkomsten belangrijk
zijn voor bedrijven & organisaties. Mensen willen elkaar blijven ontmoeten.
Het is onze ambitie om bijeenkomsten en vergaderlocaties duurzaam en
maatschappelijk bewust te maken.

Daarom streven we naar het verlagen van onze ecologische footprint, het
bevorderen van het welzijn van onze medewerkers, een inclusieve samenleving
en het leveren van een proactieve bijdrage aan maatschappelijke initiatieven.

Wij dragen daarmee ons steentje bij om de meeting branche duurzaam en
maatschappelijk bewust te maken en om daarmee samen impact te maken op
een betere wereld voor iedereen.”

We maken graag samen met jou impact, doe je mee?
Teken het Samen Bewust Bewust Samen Manifest!

Ook wij dragen ons steentje bij!

Ja, wij tekenen het manifest en dragen ons steentje bij om de meeting branche
duurzaam en maatschappelijk bewust te maken en om daarmee samen
impact te maken op een betere wereld voor iedereen!

Na het ondertekenen ontvang van je van ons per mail het Manifest ter ondertekening
en zullen wij jouw bedrijfsnaam vermelden op deze pagina.

logo's van bedrijven die dit initiatief steunen